DO Brandy de jerez

Distriktet

Brandy de Jerez

Region: Andalucia

Information

Brandy är en spritdryck med en alkoholhalt mellan 36- och 45 % Vol., från destillerat vin som lagrats på ekfat med en storlek på minst 1000 liter under ett års tid eller sex månader på ekfat understigande 1000 liter.

Brandy de Jerez är en utav tre ursprungsmärkta områden som godkänts av EU, eftersom de följer sin tradition, tillverkningssätt, lagring (på amerikanska ekfat vilka är 516 liter stora som tidigare enbart använts lokalt för tillverkning av fino, oloroso, PX, amontillado, etc.) där de ingår i ett system av soleras och criaderas. Brandy de Jerez får endast göras i Puerto de Santa Maria och Sanlúcar de Barrameda, områden som ger brandy dess speciella karaktär.

Historia

Det existerar dokument som bevisar destillering I Jeréz sedan 1600-talet, även om man då använde destillatet till att höja upp alkoholhalten i vin och till desinfektion. Under 1800- och 1900-talet ökade mängden destillat avsevärt, nu användes inte bara spriten för att öka alkoholhalten i vin utan även för export till norra Europa.

Holland var den principiellt viktigaste marknaden, där sedan distribution skedde till många andra europeiska länder. Namnet Brandy kommer från det holländska order ”brandewijn” som betyder bränt vin. Man vet med säkerhet att oron var stor bland spritmakarna i Jeréz under 1800-talet eftersom man ville förbättra destilleringsprocessen. Ett prospekt daterat 12 juni 1818, undertecknat av Juan Carlos Haurie som beskriver förbättringarna hos de nya destilleringsmetoderna.

Efter en paus i kommersialiseringen av brandy återupptogs traditionen under andra halvan av 1900-talet när man buteljerade under det gemensamma namnet Brandy De Jerez, som snabbt blev det populäraste och mest konsumerade destillatet i Spanien.

Klimat

Vinodlingen i området är starkt beroende av atlanten, med dess vindar som spelar in. Medeltemperaturen är 17,5ºC

Jordmån

Jordmånen Albariza är den mest omtalade bland Spaniens alla vinområden. En faktor som har stor inverkan på kvaliteten i vinet är att jordmånen behåller regnvatten, något som behövs under de varma sommarmånaderna.

Lagring

Brandy de Jerez Solera
Bärnstensfärgad. Något salt om den lagrats på Fino fat, Vaniljtoner om den lagrats på Oloroso fat. Lagring minst 6 månader på ekfat.

Brande de Jerez Solera Reserva
Mörkare toner än solera och något mindre brilliant beroende på längre lagring. Sötare aromer, mer komplex. I smaken mer balancerad. Lagrad minst ett år på ekfat.

Brandy de Jerez Solera Gran Reserva
Mahognyfärgad, komplex, söt, och aromatisk. Minst tre års lagring på ekfat.